Các căn hộ chung cư sau 50 năm có mất quyền sở hữu?

Các căn hộ chung cư sau 50 năm có mất quyền sở hữu ? câu hỏi này đang được rất nhiều người đặt ra trong đó có cả sale và khách hàng. Rất nhiêu người bạn đang thắc mắc nếu như mua căn hộ chung cư mà dự án đó được cấp thời hạn sử dụng đất là 50 năm thì sau 50 năm người mua căn hộ có bị mất quyền sở hữu căn hộ đó hay không ?

Khách hàng luôn hỏi mua căn hộ sử dụng 50 năm thì sau 50 năm con tôi cần phải làm gì để tiếp tục sở hữu  sử dụng căn hộ này?

Hình minh họa.

Trả Lời :

Luật nhà ở 2014 quy định, các giao dịch mua bán nhà ở, các bên mua bán có thể thỏa thuận về việc bên bán thực hiện bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở gắn với nhà ở đó trong một thời hạn nhất định cho bên mua theo quy định của Chính phủ. Theo đó thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư.

Vì vậy nếu như mua căn hộ chung cư, người mua có thời hạn sử dụng là 50 năm và thời hạn sở hữu được quy định cụ thể trong hợp đồng (không có điểu khoản qui định gì khác) thì người mua phải bàn giao lại nhà gắn với quyền sử dụng đất ở sau khi hết hạn trong hợp đồng.

Theo đó sau 50 năm căn hộ chung cư mà bạn mua hết thời hạn sử dụng thì bạn sẽ không có quyền sở hữu căn hộ chung cư đó nữa và quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được xử lý theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mua bán nhà ở lần đầu. Trong trường hợp có điều khoản gia hạn thêm thời gian sở hữu thì bạn (hoặc con bạn) cần làm thủ tục gia hạn để tiếp tục quyền sở hữu, sử dụng căn hộ.

Như vậy khi mua căn hộ chung cư người mua cần chú ý đến thời hạn sử dụng và các điều khoản trong hợp đồng về việc gia hạn thời gian sở hữu.

Để biết cụ thể hơn, mời độc giả tham khảo phần tư vấn của Minh Land